casopisgeografia.sk

Na našej stránke nájdete všetky dostupné informácie o doméne casopisgeografia.sk. Informácie sa snažíme aktualizovať tak často ako je to možné a veríme, že Vám budú užitočné.

Základné informácie

Doména:casopisgeografia.sk
Hodnotenie:5 z 0-5 (99.77%), dôležitosť: 31
Odhad hodnoty domény:89793
Dĺžka názvu domény:16
Náš prvý záznam o doméne:04.05.2011
Stav domény:FREE
Platnosť od:15.06.2018
Platnosť do:01.01.1970
Majiteľ domény:
Registrátor domény:
Nadpis stránkyGeografia | Časopis pre základné, stredné a vysoké školy
PageRank kontrolovaný:28.07.2011
PageRank:3
DNS kontrolovaný:17.04.2018
WHOIS kontrolovaný:28.04.2018

Náhľad

Náhľad sme vytvorili 13.09.2017.

casopisgeografia.sk screen picture

DNS

Server: ns.ana.sk
Address: 193.105.142.61#53

Name: casopisgeografia.sk
Address: 158.195.68.7
casopisgeografia.sk
origin = ns.ana.sk
mail addr = service.anasoft.sk
serial = 2016120801
refresh = 10800
retry = 3600
expire = 1209600
minimum = 10800
casopisgeografia.sk nameserver = ns3.ana.sk.
casopisgeografia.sk nameserver = ns4.ana.sk.
casopisgeografia.sk nameserver = ns.ana.sk.
casopisgeografia.sk nameserver = ns2.ana.sk.
casopisgeografia.sk mail exchanger = 10 mail.ana.sk.

Analýza obsahu stránky

Hlavný nadpis:

Geografia

Hlavný podnadpis:

Časopis pre základné, stredné a vysoké školy

Nadpis tretej úrovne:

Menu

Prvý odstavec stránky:

Časopis Geografia je taký starý, ako samostatná Slovenská republika. Pod tradične žltým nadpisom jeho titulnej strany je podtitulok „Časopis pre základné, stredné a vysoké školy“. Napovedá o tom, že slúži učiteľom zemepisu a geografie všetkých stupňov našich škôl.

Druhý odstavec stránky:

Myšlienka vytvoriť periodikum pre didaktikov zemepisu a geografie sa zrodila v hlave RNDr. Štefana Očovského, CSc. Neostalo len pri nápade, a tak sa na jar 1993 poprednému a všeobecne uznávanému odborníkovi v oblasti humánnej geografie a dlhoročnému pracovníkovi Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied (GÚSAV) podarilo etablovať redakčnú radu, ktorá pripravila vydanie prvého čísla. Doktor Očovský pôsobil na poste šéfredaktora až do augusta 1994. Žiaľ, jeho tvorivú prácu zastavila zákerná choroba. Jeho rodnému „dieťaťu“ hrozil podobný osud. Našťastie sa redakčná rada dala dokopy a na jej čelo sa postavil RNDr. Ján Lacika, CSc., ďalší pracovník GÚSAV. Úspešne nadviazal na svojho predchodcu a vedie časopis do súčasnosti.

Tretí odstavec stránky:

Časopis Geografia vychádza štvrťročne na 40 stranách vo formáte A4. Je distribuovaný výhradne poštou pre predplatiteľov. Počet jeho odberateľov sa dlhodobo pohybuje okolo čísla 1200. Na jeho vydávanie prispieva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Časopis je cielený do oblasti didaktiky zemepisu, geografie a príbuzných predmetov (vlastivedy, ekológie a environmentalistiky). Jeho hlavným cieľom je zlepšovať odbornosť našich pedagógov príslušných odborov na základných, stredných aj vysokých školách a obohacovať jeho poznanie. Rokmi sa vytvoril pomerne ustálený okruh renomovaných prispievateľov z radov popredných odborníkov slovenskej geografie. Občas sa objavia aj príspevky zahraničných autorov, najmä z Českej republiky.

WHOIS

x

Vývoj Alexa indexu

alaxa graf