uksup.sk

Na našej stránke nájdete všetky dostupné informácie o doméne uksup.sk. Informácie sa snažíme aktualizovať tak často ako je to možné a veríme, že Vám budú užitočné.

Základné informácie

Doména:uksup.sk
Hodnotenie:5 z 0-5 (99.99%), dôležitosť: 37
Odhad hodnoty domény:999900
Dĺžka názvu domény:5
Náš prvý záznam o doméne:08.05.2008
Stav domény:DOM_OK
Platnosť od:18.05.2017
Platnosť do:18.05.2018
Majiteľ domény:STRE-0040
Registrátor domény:SWAN-0004
DNS1:auth1.ns.swan.sk
DNS2:auth2.ns.swan.sk
DNS3:auth3.ns.swan.sk
DNS4:auth4.ns.swan.sk
Nadpis stránkyuksup
PageRank kontrolovaný:14.03.2011
PageRank:5
DNS kontrolovaný:23.01.2018
WHOIS kontrolovaný:27.01.2018

Náhľad

Náhľad sme vytvorili 13.12.2017.

uksup.sk screen picture

DNS

Server: auth1.ns.swan.sk
Address: 217.75.71.143#53

uksup.sk
origin = auth1.ns.swan.sk
mail addr = hostmaster.swan.sk
serial = 2013082311
refresh = 86400
retry = 7200
expire = 604800
minimum = 86400
uksup.sk nameserver = auth1.ns.swan.sk.
uksup.sk nameserver = auth4.ns.swan.sk.
uksup.sk nameserver = auth2.ns.swan.sk.
uksup.sk nameserver = auth3.ns.swan.sk.
Name: uksup.sk
Address: 193.87.72.146
uksup.sk mail exchanger = 15 mx-backup.swan.sk.
uksup.sk mail exchanger = 10 mail.uksup.sk.

Analýza obsahu stránky

Hlavný nadpis:

Charakteristika

Hlavný podnadpis:

Aktuálne informácie:

Prvý odstavec stránky:

ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod).

Druhý odstavec stránky:

Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

Tretí odstavec stránky:

Pracoviská ústavu okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.

WHOIS

x

Vývoj Alexa indexu

alaxa graf

Informácie v českom jazyku o uksup.sk.

Podobné domény: u, uk, uks, uksu, uksup